Subskrybuj nasz Newsletter i Odbierz Natychmiastowe 20% Zniżki!

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych. Niepodanie danych nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim w kolejnych operacjach przetwarzania nie wskazano inaczej.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Użytkownik może odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hostera internetowego / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową użytkownika i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej, a także w celu ulepszenia naszej oferty.
Zamówienia na koncie klienta

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta gromadzimy dane osobowe w zakresie tam określonym. Przetwarzanie danych służy poprawie komfortu zakupów i uproszczeniu przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówień
Gdy użytkownik składa zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetwarzania jego zamówienia oraz do obsługi jego zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem.
Dane użytkownika są przekazywane na przykład wybranym przez niego firmom wysyłkowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień i dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.
Opinie kontaktowe Newsletter

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem. Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika.
Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia jego żądania. Dane użytkownika zostaną następnie usunięte, chyba że wyraził on zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie danych podczas pisania komentarza
Gdy użytkownik komentuje artykuł lub wpis, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie służy umożliwieniu komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając komentarz, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Dane osobowe użytkownika zostaną wówczas usunięte.

Gdy Twój komentarz zostanie opublikowany, opublikowane zostanie tylko imię i nazwisko, które podałeś.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów
Używamy adresu e-mail użytkownika, niezależnie od przetwarzania umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. W tym celu użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas o tym. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej.

Dane użytkownika zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Dane użytkownika nie będą przekazywane żadnym innym stronom trzecim.

Dostawca usług wysyłkowych

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki
Przekazujemy adres e-mail użytkownika firmie spedycyjnej w ramach realizacji umowy, o ile użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. Celem przekazania adresu e-mail jest poinformowanie użytkownika o statusie wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub firmę transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może być powiadamiany przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji, a także zapobiegać przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym dezaktywować) plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach, klikając poniższe linki:
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile nie określono inaczej w poniższym oświadczeniu o ochronie danych, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektowania naszej oferty.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, a także celom marketingowym i reklamowym. W tym celu Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. W ramach tego procesu mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: Adres IP, data i godzina wyświetlenia strony, ścieżka kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i używanym urządzeniu, odwiedzane strony, adres URL odsyłacza (strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny), dane dotyczące lokalizacji, działania związane z zakupami. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie, przechowywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Google certyfikował się zgodnie z umową o ochronie danych między USA a UE „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawianie plików cookie, odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Wtyczki

Korzystanie z Menedżera tagów Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera tagów Google firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Ta aplikacja zarządza znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są używane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami.
Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak uruchamianie innych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.
Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas przechowywania danych
Po pełnym przetworzeniu umowy dane są początkowo przechowywane przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownik ma następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe znajdują się w naszym nadruku.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

>