Subskrybuj nasz Newsletter i Odbierz Natychmiastowe 20% Zniżki!

Odpowiedzialnym za zawartość tej strony jest:

GLOBALIKA
Spółka w KRD

Przedstawicielstwo/poczta:
Uhlbergstrasse 21
70794 Filderstadt

Siedziba główna
Petersplatz 6
Do Lutherstadt Wittenberg
Królestwo Niemcy

Telefon +49 176 40459973 (brak konsultacji telefonicznych)
Strona internetowa: www.ormusshop.eu
E-mail: info@ibogaking.de

Organ regulacyjny: Königreich Deutschland
Firmenregister-ID: 712-G-4777-278
KRD EZA: 389617101

Należy pamiętać, że na czas trwania relacji biznesowej (rozpoczęcie, zawarcie, dostawa, fakturowanie, płatność), w tym w okresie gwarancyjnym, użytkownik jest tymczasowo związany z Królestwem Niemiec (KRD). Tym samym użytkownik korzysta ze statutu, prawa i jurysdykcji KRD, które musi wybrać w pierwszej kolejności w przypadku sporów prawnych. Nie powstają żadne inne prawa, obowiązki ani koszty.

WAŻNE:

Brak ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu!

Jeśli jakakolwiek treść lub projekt poszczególnych stron lub części tej witryny narusza prawa osób trzecich lub przepisy ustawowe lub w inny sposób powoduje problemy z prawem konkurencji w jakiejkolwiek formie, żądamy, w odniesieniu do § 8 ust. 4 UWG (Ustawa o nieuczciwej konkurencji), odpowiedniej, wystarczająco wyjaśniającej i szybkiej wiadomości bez noty kosztowej.

Gwarantujemy, że odpowiednio zakwestionowane fragmenty lub części tych stron internetowych zostaną usunięte w rozsądnym terminie lub kompleksowo dostosowane do wymogów prawnych bez konieczności angażowania prawnika.

Zaangażowanie prawnika w celu wydania ostrzeżenia na koszt usługodawcy nie odpowiada rzeczywistemu lub domniemanemu zamiarowi usługodawcy i dlatego stanowiłoby naruszenie § 13 ust. 5 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG) ze względu na dążenie do obcych celów jako dominującego motywu wszczęcia postępowania, w szczególności zamiar osiągnięcia kosztów jako rzeczywistej siły napędowej, a także naruszenie obowiązku łagodzenia szkód.

W przypadku nieuzasadnionych, niepoważnych i oszukańczych pism ostrzegawczych nasz prawnik niezwłocznie złoży negatywne powództwo deklaratoryjne lub powództwo o wyłudzenie fałszywych faktów.

Dziękujemy bardzo!

Ten odcisk dotyczy również naszej strony internetowej, Facebooka, Instagrama i YouTube.

Źródło: https://www.e-recht24.de 01.01.2021

>